Finančná správa a využitie zbierky „Národný pochod za život 2015“

Zbierka bola zameraná na podporu prípravných, realizačných, sprievodných a hodnotiacich aktivít podujatia – Národný pochod za život 2015, ktorý sa uskutočnil 20. septembra 2015 v Bratislave, ako aj ďalších súvisiacich aktivít týkajúcich sa rodiny a ochrany života od počatia po prirodzenú smrť.

Verejnú zbierku  sme vykonávali nasledujúcimi spôsobmi:
1. Zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky v období od 22. mája 2015 do 31. októbra 2015,
2. Zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS na telefónne číslo 877 v znení “DMS POCHOD” v období 22. mája do 31. októbra 2015,
3. Zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 8. septembra do 21. septembra 2015,
4. Predajom predmetov od 22. mája do 31. októbra 2015.

Zbierka mala celoslovenskú pôsobnosť. Zber do označených prenosných pokladničiek prebiehal na sprievodných podujatiach na území Bratislavy a na hlavnom podujatí na Námestí SNP v Bratislave a v jeho okolí. Počas predaja propagačných predmetov bolo na viditeľnom mieste umiestnené oznámenie o konaní zbierky. O realizácii zbierky sme informovali od jej začiatku až dokonca na webovej stránke www.pochodzazivot.sk. Číslo rozhodnutia z Ministerstva vnútra SR je 000-2015-015384.

FINANČNÝ PREHĽAD VÝNOSU ZBIERKY A JEHO POUŽITIE

VÝNOSY  
Dobrovoľné príspevky  44232,9 €
DMS  5203,2 €
Zbieranie príspevkov do prenosných pokladničiek 15222,09 €
Predaj predmetov 17888,07 €
Kreditné bankové úroky  1,2 €
Spolu hrubý výnos 82547,46 €
 
Náklady na realizáciu zbierky  
Výroba: Plagáty, letáky, tričká 4 436,80 €
Grafika: tričká, odznaky, plagáty, transparenty 1 785,60 €
Koordinácia NPZŽ 853,08 €
Bankové poplatky, daň z úroku
6,21 € 
Spolu náklady na realizáciu zbierky 7 081,69 €
 
POUŽITIE ČISTÉHO VÝNOSU ZBIERKY            
Propagačný materiál  podujatia NPZŽ a jeho sprievodných aktivít 1 322,43 €
Materiál na podujatie  NPZŽ a jeho sprievodných aktivít 1 453,50 €
Strava na sprievodných podujatiach NPZŽ 3 801,03 €
Hudobné, divadelné vystúpenia na podujatí  NPZŽ 7 959,00 €
Technické zabezpečenie, ozvučenie, osvetlenie, .... na podujatí  NPZŽ 19 840,00 €
Projektová reklamná kampaň NPZŽ 7 200,00 €
Ubytovanie 500,00 €
Nájom techniky, stanov, dopravných značiek na podujatí  NPZŽ 14 989,19 €
Prenájom hier na podujatí  NPZŽ 400,00 €
Nájom priestorov na podujatí  NPZŽ 1 208,00 €
Zdravotná starostlivosť na podujatí  NPZŽ 986,00 €
Riadenie bezpečnosti, organizácia dopravy počas  NPZŽ - vypracovanie dokumentácie a koordinácia 6 916,00 €
Licencia - verejné používanie hudobných diel 187,92 €
Grafika video a audio, tvorba manuálu NPZŽ a jeho sprievodných aktivít 1 395,00 €
Tlač, kopírovanie 63,70 €
Náklady na projekt" Mladí mladým" (realizátor: Základná škola s materskou. školou Angely Merici) 200,00 €
Náklady na projekt"Konkrétna pomoc rodinám a ženám" (realizátor: Poradnňa Alexis n.o.) 2 500,00 €
Náklady na projekt "Pochovávanie potratených detí" (realizátor: TOBI o.z.)  600,00 €
Náklady na projekt "Konkrétna pomoc rodinám a ženám" (realizátor: Spoločnosť priat. detí ...) 1 000,00 €
Náklady na projekt "Košícká pro-life" (realizátor: Aliancia za život o.z. ) 150,00 €
Náklady na projekt "Konkrétna pomoc rodinám a ženám" (realizátor: Spišská katolícka charita) 1 000,00 €
Náklady na projekt "Sen o rodine, 1,2" (realizátor: S.I.L.A o.z. ) 544,00 €
Náklady na projekt "Púť rómskych rodín do Ľutiny" (realizátor: Gr.-kat. formačné centrum v Čičave) 250,00 €
Náklady na projekt "Konkrétna pomoc rodinám a ženám" (realizátor: Áno pre život n.o.) 1 000,00 €
CELKOM POUŽITIE ČISTÉHO VÝNOSU ZBIERKY 75 465,77 €

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto verejnej zbierky. Aj vďaka Vám sme mohli zorganizovať najvýznamnejšie verejné zhromaždenie od roku 1989, aby sme tak spoločne volali po ochrane života od počatia po prirodzenú smrť a demonštrovali, že zo života by sme nemali mať strach, ale radosť. ĎAKUJEME VÁM!