Sekcia kultúry života

Sekcia kultúry života

Sekcia kultúry života sa zaoberá podporou a rozvíjaním „kultúry života“ v pastoračnej aktivite Cirkvi, ktorou Cirkev reaguje na  aktuálne výzvy doby. Hlavnou úlohou sekcie je napomáhať s implementáciou učenia a odporúčaní encykliky Evangelium Vitae (Ján Pavol II., 1995) do pastoračného úsilia Cirkvi v aktivitách,  ktoré presahujú diecéznu úroveň. 

Kontakt: Marek Michalčík, Koordinátor sekcie kultúry života

Email: michalcik(at)kanet.kbs.sk