Fakturačná a korešpondenčná adresa:
Kanet, n. o.
Kapitulská 11
811 01 Bratislava
IČO: 37924460
DIČ: 2022224061
Č. účtu: 3135509051/0200

Kancelária:
Kanet, n.o.
Gorkého 15
811 01 Bratislava

Štatutárny zástupca: Mgr. Marián Cipár