Centrum pastoračnej podpory

Činnosť centra je realizovaná v štyroch oblastiach:
Sekcia práce s mládežou - zastrešovanie mládežníckych projektov
Sekcia pre rodinu - prácu s rodinami 
Sekcia kultúry života budovanie povedomia v otázkach ochrany života