Naša ponuka

Predovšetkým sa jedná o pomoc v rámci získavania finančných prostriedkov z rozvojových programov EÚ a následný priamy finančný prínos pre kresťanské organizácie:

Poradenstvo pri spracovaní projektov
a) Vyhľadávanie a sprostredkovanie vhodných možnosti  financovania pre projekty
b) Komplexné poradenstvo a manažment pri príprave a realizácii projektov

Spracovanie projektov
a) Spolupráca pri spracovaní podkladov pre projektové žiadosti
b) Spracovanie projektových zámerov

Realizácia projektov
a) Poradenstvo a manažment pri realizácii projektu,

Vzdelávacie aktivity
a) Vzdelávanie v oblasti procesného manažmentu, projektového manažmentu
b) Poradenstvo a školiaca činnosť k aktuálnym výzvam
c) Organizujeme vzdelávacie aktivity na území celej SR