Projektové centrum

Pomáhame kresťanským organizáciam využívať dostupné domáce a zahraničné finančné mechanizmy, čím zvýšujeme mieru povedomia o kresťanských organizáciách v spoločnosti.Našim cieľom je prostredníctvom vzdelávania, metodickej a poradenskej činnosti posilniť cirkevné organizácie v projektovej činnosti a podporiť ich pri hľadaní možností rozvoja a financovania ich aktivít.

Zameriavame sa na:

- vytváranie medzinárodných partnerstiev,
vlastné projekty v oblasti vzdelávania,
- projekty mobility pre cirkevné organizácie,
spoluprácu s partnermi zo súkromnej oblasti financovania aktivít.

Kontakt:

Mgr. Marián Cipár
Tel.: +421/903/790381
E-mail: cipar@kanet.kbs.sk