Sekcia pastoračnej podpory

Vychádzajúc zo stavu konceptov a skúseností s pastoračným plánovaním vznikla myšlienka realizácie pastoračného plánovania vo farnostiach, ktoré bolo sprevádzané a následne analyzované. Projekt realizácie pastoračného plánovania bol realizovaný v troch farnostiach Žilinskej diecézy.
Cieľom sprevádzaného plánovania bolo vytváranie povedomia o dôležitosti plánovania v pastorácii, zároveň získania konkrétnych príkladov, ktoré boli základom pre vytvorenie metodickej príručky a identifikovanie rizík pri plánovaní.